top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

Er du klar til en ny ferielov?

Er du klar til at håndtere en evt. forestående helt ny ferielovgivning?

Tidligere på året bebudede regeringen, at et udvalg gik i gang med arbejdet omkring en ny dansk ferielov. Årsagen til dette er, at EU-Kommissionen mener, at den danske ferielov er i strid med arbejdstidsdirektivets regler om retten til 4 ugers betalt ferie.

I Danmark optjener vi nemlig i kraft af den nuværende ferielov ikke ferien i samme år, som den kan afholdes. I stedet optjenes ferien fra 1. januar til 31. december (optjeningsåret), og kan først afholdes i det efterfølgende ferieår fra 1. maj til 30. april.

For at undgå en evt. sag om kontraktbrud hos EU-domstolen har den danske regering derfor valgt at rette ind efter EU-Kommissionens kritik, og der skal nu ses på et nyt dansk ferieoptjeningssystem.

Denne udmelding kan nok give hovedpine i mange danske HR-afdelinger, fx fordi flere implementerede tids- og fraværsregistreringssystemer ikke som udgangspunkt vil være i stand til at håndtere en evt. ny ferielovgivning uden særlig programmering og anden langvarig og dyr tilpasning.

Men vores Workforce Management løsninger til bl.a. tids- og fraværsregistrering er heldigvis internationale, der allerede håndterer andre ferielovgivninger end den danske, og er derfor klar til at håndtering af en evt. ændring i den danske ferielovgivning - det er blot et spørgsmål om at stille på et par parametre i systemet, så kan en ny ferielovgivning understøttes.

Du kan læse mere om vores løsninger til tids- og fraværsregistrering generelt, ved at klikke her, eller specifikt om fraværsregistrering, ved at klikke her.

3 views0 comments
bottom of page