top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

Automatisér godkendelserne før lønkørslen!


Tidsregistrering & Fraværsregistrering med godkendelsesflow (Workflow) - Real Data A/S

Automatiser processen ifm. lønkørsel, og lad medarbejdere gennemgå og frigive egen tidsregistrering til godkendelse, ifm. afslutning af lønperioden. Det giver både medansvar for medarbejdere og effektiviserer godkendelsesprocesserne, som i mange virksomheder ellers ville foregå manuelt. Når en lønperiode afsluttes, gennemgår og frigiver medarbejderen egne registreringer, evt. til godkendelse hos nærmeste leder, og efterfølgende frigivet til overførsel til jeres lønsystem og lønkørsel. Alt er automatiseret, og kan kombineres med notifikationer, korrektionspærring efter lønkørsel og meget mere.

Funktionen kan også med fordel anvendes på arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke foretager komme/gå registrering "her og nu", men eksempelvis indtaster tiderne/timerne på ugebasis eller lign. Lyder det interessant? Kontakt os for mere information!

bottom of page