top of page
Fraværsportal til fraværsregistrering - som stand-alone eller modul - Real Data A/S

Fraværsregistrering og fraværsportal

Brugervenlig fraværsportal til fraværsregistrering via PC eller smartphone app, samt automatisk håndtering af ferieoptjening. Der er ligeledes mulighed for bl.a. Outlook integration samt integration til lønsystem.

 

Fraværsregistrering kan leveres som stand-alone løsning for de virksomheder, der udelukkende ønsker at registrere fx ferie og andet fravær, eller som fuldt integreret del af vores Workforce Managament løsninger med bl.a. tidsregistrering.

Fraværssystemets indbyggede årskalender indeholder alle danske helligdage, og kan evt. tilpasses med jeres særlige fridage. Årskalenderen fornys automatisk ved årsskifte og placerer også selv variable helligdage som påske mv. Det er også muligt at oprette flere årskalendere - fx for udenlandske afdelinger eller lign.

Brugervenlig fraværsregistrering

 

Medarbejdere kan selv foretage egen fraværsregistrering via PC eller smartphone app.

 

Registreringen kan foregå på forhånd (ved planlagt fravær) eller på første fraværsdag.  Herved opdateres de respektive saldi automatisk, ligesom fraværsoversigt og afdelingsoversigt, forskellige personalestatistikker mm. automatisk opdateres i realtid.

 

Fraværet ophæves automatisk ved den angivne udløbsdato eller, når medarbejderen er tilbage og dette registreres i systemet.

 

Fraværsregistrering kan naturligvis også lægges ind bagudrettet.

 

Alt fravær kan beregnes i dage (hele/halve), i timer, antal gange, i procent – og i kombination.

Brugervenlig fraværsrgistrering på PC eller smartphone app - Real Data A/S
Fraværsregistrering med integration til Outlook fra Real Data A/S

Fraværsregistrering med Outlook integration

 

Med integration fra vores fraværsregistreringssystem til jeres Outlook kalendere sikres, at medarbejdere kun behøver lægge deres fravær ind ét sted.

Så snart medarbejderen har foretaget fraværsregistrering via PC eller smartphone app overføres fraværet automatisk til medarbejderens Outlook kalender.

Vi har naturligvis sørget for, at fraværsårsager automatisk kan fremstå neutralt i medarbejdernes Outlook kalendere.

Fraværsregistrering med automatiske godkendelses-processer (Workflow)

 

Med Workflow modulet klares alle godkendelser af fraværsregistreringer både let og automatisk.

Godkendelse kan ske hos fx nærmeste leder, eller måske HR- eller lønafdeling for udvalgte fraværsårsager.

I bestemmer selv hvilke fraværsårsager, der skal godkendes. Det er også muligt at definere hierarkier for godkendelserne samt automatisk håndtere godkendelse hos en stedfortræder, hvis godkenderen fx er fraværende.

Mulighederne er mange!

Fraværsregistrering som stand-alone løsning eller med bl.a. tidsregistrering - Real Data A/S
Workforce Management rapporter - Real Data A/S

Fraværsregistrering med rapporter og automatiske notifikationer

 

Relevante ledere eller medarbejdere fra fx HR-afdeling eller lønbogholderi har mulighed for at få overblik over fraværet ved udtrække de lister og rapporterde har behov for - fx i forbindelse med fraværsstatistikker og sygestatistikker.

 

Systemet indeholder en række standardrapporter, og avancerede rapporter kan opsættes, som bl.a. tager højde for længden på fraværets perioder, fraværets fordeling ift. weekender og meget mere.

Ligeledes kan systemet automatisk sende notifikationer til ledere og lign. baseret på forskellige kriterier - eksempelvis længerevarende sygdom eller andet, der findes relevant.

 

Automatiske rapporter ifm. eksempelvis sygedagpengerefusion er også muligt.

Fraværsregistrering med integration til lønsystem

 

Med integration fra vores fraværsregistreringssystem til jeres lønsystem kan du let få overført alle lønrelevante data til jeres eksisterende lønsystem.

 

Vores løsninger kan leveres med interface til alle gængse lønsystemer, såsom fx Visma Løn (Multiløn Erhverv), Epos Løn, Silkeborg Data, Lessor, KMD mfl.

Vi har ligeledes certificeret interface til SAP.

Tidsregistrering med integration til lønsystem, SAP, adgangskontrol og meget mere fra Real Data A/S
smartmockups_k3yibdwr.jpg
Bliv kontaktet om løsningen
Kontakt mig vedrørende:

Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt!

Klik på billedet og forstør

bottom of page