Tidsregistrering - registrering af tid og fravær

Med vores system til tidsregistrering (f.eks. flextid og komme/gå registrering) og fraværsregistrering gøres registrering af tid og fravær både let og effektivt, og du sparer tid på administration, da mange manuelle processer automatiseres.

 

Medarbejdere kan let registrere deres tid og fravær via brugervenlige brugerflader på PC, via smartphone app, på terminaler med kort/brik (herunder også i offline tilstand) eller en kombination. Informationer er tilgængelige for medarbejdere, ledere, lønkontor, HR-afdeling mv. i realtid.

 

Løsningerne er udviklet i Tyskland på baggrund af mange års erfaring på området og er installeret i flere tusinde virksomheder og organisationer verden over. Løsningerne anvendes dagligt af mere end 4,5 millioner mennesker. Med Real Datas mere end 35 års erfaring indenfor Workforce Management, implementerer vi løsningerne med stor ekspertise og indblik i de danske virksomheders processer, samt de danske personalemæssige regler og love.

Udvalgte fordele og funktioner

Håndtér enhver overenskomst

 

I vores løsninger til tid og fravær håndteres stort set enhver overenskomst let og helt automatisk. Har I flere forskellige typer ansatte er det ikke noget problem. Systemet sørger for de rette beregninger mv. på de relevante medarbejdere, så I overholder de relevante overenskomster eller lokalaftaler.

 

Læs mere

Godkendelser med få klik

 

Lad med arbejderne få ansvar få egne data og lad dem med få klik fx foretage fraværsanmodninger korrektioner mv., som automatisk sendes til godkendelse hos nærmeste leder(e), og spar ressourcer ved manuelle arbejdsgange, blanketter mv.

 

Læs mere

Outlook integration

 

Med integration til Outlook overføres medarbejdernes fravær helt automatisk til deres Outlook kalender. På denne måde har kolleger hurtigt overblik over, hvem der er tilstede, hvornår. Fravær som fx sygdom kan fremgå neutralt.

 

Læs mere

Modulopbygget og skalerbart

 

Den modulære opbygning gør, at løsningen kan tilpasses netop dine behov og ønsker. Har du behov for at udvide, kan løsningen opskaleres.
Så behøver du ikke
udskifte systemet, men i stedet blot udvide din eksisterende løsning.

 

Læs mere

Projekttidsregistrering

 

Med projekttidsregistrering kan den arbejdede tid let fordeles på forskellige projekter - fx af medarbejderne selv via PC. De registrerede tider kan eksempelvis være bundet op på medarbejdernes tilstedetid.

 

Læs mere

Udvid med adgangskontrol

 

Vores løsninger til tidsregistrering kan fuldt integreres med adgangskontrol, hvis I også ønske at sikre jeres døre. På denne måde kan du have gavn af fordele såsom delt database, anvendelse af samme brikker/kort til både tidsregistrering på terminaler og adgangskontrol mv.

 

Læs mere

Brugervenligt og rollebaseret

 

Med vores løsninger får du brugervenlig tidsregistrering, som er intuitivt at anvende både for ledere, administratorer og ikke mindst for medarbejderne. Brugerfladerne er rollebaserede, så medarbejdere kun ser det, de har behov for.

 

Læs mere

App til tid og fravær

 

Lad medarbejderne registrere deres tid og fravær let, når de er på farten, via deres smartphone. Komme/gå registreringer foretages let, ligesom overblik over saldi mv. også er tilgængelige. Fraværsanmodninger og korrektioner foretages også let via Workflow.

 

Læs mere

Komplekse beregninger

 

Håndtering af særdeles avancerede arbejdstidsmodeller, samt komplekse beregninger mv. er intet problem med en løsning fra Real Data. Systemerne håndterer f.eks. let alt fra skiftehold, overtid for forskudt tid og arbejdstid henover 24 timer mv.

 

Læs mere

PC, app eller terminaler

 

Du bestemmer selv hvordan tidsregistreringen skal foregå i jeres virksomhed. Registreringer kan nemlig let foretages via både medarbejdernes PC, smartphone app, terminaler med brik eller kort - eller en kombination af disse.

 

Læs mere

Integreret ID-kort fremstilling

 

Anvender I terminaler til registrering af tid kan I ligeledes få mulighed for at designe, producere og kode jeres egne ID-kort direkte via jeres system til tidsregistrering. Så får I friere hænder og ID-kortene kan let tilpasses jeres Corporate Identity.

 

Læs mere

SaaS eller In-House løsning

 

Vi leverer vores løsninger som enten Software-as-a-Service, hvor løsningen er installeret og drives på vores servere (som I tilgår via web mod en månedlig ydelse), eller som In-House løsninger installeret og drevet på jeres egen server. Du vælger selv hvad der er mest optimalt for jer.

 

Læs mere

Medarbejder-selvbetjening

 

Ansvar over egne data med medarbejder-selvbetjening. Med registrering af og overblik over egne data samt muligheden for at foretage korrektioner, anmode om fravær mv. (fx via Workflow) kan der spares mange ressourcer ift. manuelle arbejdsgange.

 

Læs mere

Fraværs- og ferieregistrering

 

Med fraværs- og ferieregistrering kan ferie, sygdom og andet fravær let registreres fx af medarbejderne selv, og med godkendelse via Workflow hos nærmeste leder. Registreringen er brugervenlig og foretages med få klik i en kalendervisning, fx via medarbejderens egen PC.

 

Læs mere

Integration til lønsystem mv.

 

I kan let overføre alle lønrelevante data til jeres eksisterende lønsystem via vores integrationer - integration med SAP er også muligt. Alle gængse lønsystemer understøttes, herunder eksempelvis Lessor, Epos, Bluegarden, Silkeborg Data, KMD mfl.

 

Læs mere

Overblik med rapporter

 

Med vores løsninger til tidsregistrering og fraværsregistrering kan du let udskrive rapporter, fraværs-statistikker mv., som indeholder netop de data, som du har behov for at se på det pågældende tidspunkt.

 

Læs mere

Internationale løsninger

 

Løsningerne anvendes af mere end 4 mio. daglige brugere i større virksomheder og organisationer verden over, og er blandt de markedsledende integrerede løsninger i Europa. Løsningerne er derfor gennemprøvede og pålidelige.

 

Læs mere

SAP

 

Certificeret SAP integration

 

Perfekt samspil med jeres SAP system sikres med det certificerede SAP interface - eksempelvis hvor vores terminaler tilsluttes og anvendes til dataopsamling for tidsregistrering.

På denne måde sikrer du et perfekt samspil, samt en kontinuerlig dataudveksling mellem de to systemer på en let og omkostningseffektiv måde.

Læs mere

Alle arbejdstider og flextidsregler ligger godt og bekvemt i systemet

 

Det er muligt at håndtere alle arbejdstids-modeller. Uanset om de er flextids-, deltids- eller flerholdsskift med en hvilken som helst skifteholdsrytme: ugentlig, månedlig eller årlig arbejdstid. Systemet kender ingen grænser ved definition af arbejdstider, regler mv.

 

Der er derfor ingen begrænsninger for hvor mange medarbejdere, hvor mange lokationer, hvor mange lande, hvor mange forskellige årskalendre/helligdagskalendre eller hvor mange typer af overenskomster, særlige regler mv. løsningerne kan håndtere.

 

 

Flextid, timelønnede eller en kombination

 

Løsningerne kan både håndtere funktionærenes flextid og de timelønnedes komme/gå-tider. Har du en forskelligartet og sammensat medarbejderstab, håndterer løsningerne uden problemer de forskellige ansættelsestyper for de forskellige medarbejdere, hvis du fx både har behov for beregninger af flextid for funktionærerne og beregning af timer for de timelønnede.

 

 

Data er altid aktuelle

 

Ændringer omkring kollektive eller lokale overenskomster/aftaler foretages ved hjælp af parametre, der ikke påvirker eksisterende personaledata. Vores løsning tilbyder en teknisk velfungerende håndtering til beregning af merarbejds-, overarbejds-, forskudttids- og skifteholds-tillæg. Hvis din virksomhed har mange afdelinger med flere  forskellige lønskalaer/aflønningsformer og I gerne vil kontrollere og følge op på jeres data centralt, er en løsning til Workforce Management og tidsregistrering fra Real Data et godt valg.

Brugervenligt og sikret mod fejl

 

Løsningerne er installeret i flere tusinde virksomheder og anvendes dagligt af mere end 4 mio. mennesker verden over, og er kendetegnet ved at være brugervenligt, praktisk og tidsbesparende - og måske frem for alt stabilt! Så stabilt, at selv meget store virksomheder med mange tusinde brugere kan anvende dem.

 

Vores løsninger reducerer den daglige indsats, der kræves til efterbehandling og korrektioner med tilbagevirkende kraft, med følgende funktioner:

  • Monitorering af saldi og udsendelse af advarsler og/eller overskuelig grafisk visning i farver.

  • Udskrivning af uregelmæssigheder.

  • Automatisk skifteholdstildeling for bookinger, udført i bestemte tidsintervaller.

  • Massefunktioner såsom gruppe- og flerdags-korrektioner.

 

 

Rollebaserede brugerflader

 

Systemet kan sættes op med rollebaserede brugerflader, så medarbejderne kun får vist de menuer, data mv. som de har brug for og som de har lov til. Ledere kan fx have andre menustrukturer end medarbejdere (fx mulighed for at se egne medarbejderes data), bogholderiet skal måske have en tredje type menustruktur og medarbejdere, som registrerer tid og fravær, kan have anden brugerflade end eventuelle medarbejdere, som kun registrerer deres fravær. Måske har receptionen behov for en oversigt over alle tilstedeværende (modulet display panel) - dette kan ligeledes sættes op i deres brugerflade. Rollerne kan stykkes sammen på kryds og tværs efter jeres behov.

Avanceret tidsregistrering

 

En løsning til tidsregistrering leveret af Real Data er udviklet med henblik på at kunne håndtere meget særdeles avancerede og komplekse arbejdstidsmodeller og tidsregistreringsopgaver, f.eks. hos virksomheder med behov for 24/7 tidsregistrering. Det er derfor ikke noget problem at beregne arbejdstid, der er længere end 24 timer med de korrekte tillæg for forskudt tid, overtid etc.

 

Der er også taget højde for, at korrektioner skal kunne udføres på grupper af medarbejdere efter bestemte brugervalgte kriterier, ligesom der naturligvis kan korrigeres og periodiseres korrekt i bl.a. fraværskalender og saldi, selv efter overførsel. 

 

Andre områder, hvor systemets håndtering af komplekse tidsregistreringsopgaver kommer til udtryk, er eksempelvis:

 

  • Flextid kombineret med overtid mv.

  • Forskellige arbejdstider og arbejdsregler efter forskellige overenskomster og lokalaftaler.

  • Afvikling af optjent overtid til afspadsering efter FIFO-princippet (first in, first out).

  • Automatisk beregning og styring af samlet saldo for "betalt fravær" til f.eks. Timebank (Finansforbundets medlemmer).

  • Årlige arbejdstider.

  • Skifteholdsarbejde, faste såvel som rullende skift.

Smartphone app til tidsregistrering, fraværsregistrering, Workforce Management. Til iPhone, Android, Windows phone, windowsphone mv.
Tidsregistrering på terminal (hardware) - Workforce Management