top of page
Kommandocenter til adgangskontrol, sikkerhed, videoovervågning mv.

Adgangskontrol og sikkerhedsløsninger

Vores sikkerhedsløsninger omfatter ikke blot online adgangskontrol (ADK anlæg) men også eksempelvis trådløs adgangskontrol, videoovervågning, gæsteregistrering og meget mere.

Real Data har gennem knap 40 år implementeret systemer for adgang og sikkerhed i større virksomheder og organisationer. Derfor har vi også oparbejdet en vis ekspertise indenfor vores felt. Vi har derfor også altid en analytisk tilgang og stor erfaring med i bagagen, når vi implementerer nye løsninger for adgangskontrol og sikkerhed.

Sysem til adgangskontrol - Rel Data A/S

Online adgangskontrol og meget mere

 

Med vores online system til adgangskontrol kan du sikre forskellige adgangspunkter, såsom døre, porte, elevatorer, bomme, arkivskabe og meget mere.

 

Løsningen indeholder et væld af moduler og udvidelsesmuligheder, som giver dig mulighed for at håndtere alt fra adgangskontrol på nogle få døre, til en komplet avanceret højsikkerheds-løsning med både online og trådløse læsere (med NetworkOnCard og/eller WirelessOnline teknologi), videoovervågning, produktion af ID-kort og meget mere.

 

Løsningen er skalerbar og kan følge med jeres behov samt eventuelle vokseværk.

 

Alt sammen er medvirkende til, at løsningen også egnet til mange typer af virksomheder.

 

Vores adgangskontrolsystem kan ligeledes fuldt ud integreres med vores  Workforce Management løsning for bl.a. tidsregistrering og fraværsregistrering. På denne måde udnyttes synergien i anvendelsen af bl.a. samme database, benyttelse af data på kryds og tværs i systemerne samt anvendelse af samme ID-medier til fx både tidsregistrering samt til at give adgang via adgangskontrol læserne mm.

Trådløs adgangskontrol til kontordøre, arkivskabe mm.

 

Trådløs adgangskontrol (ADK) egner sig særligt til at sikre områder, kontorer mv. indenfor skalsikringen. Med vores løsninger for trådløs adgangskontrol kan du let eftermontere elektronisk adgangskontrol på eksisterende døre, arkivskabe mm. uden store omkostninger til kabeltræk mv.

 

Enhederne kan integreres direkte i dit centrale online adgangskontrolsystem, og kan leveres som offline (NetworkOnCard) enheder eller trådløse online enheder (WirelessOnline).

 

Alle data findes centralt i det centrale online adgangskontrolsystem, hvor adgangstilladelser mv. også udstedes til de trådløse enheder.

 

Trådløs adgangskontrol - Real Data A/S
Videoovervågning  Real Data A/S

Adgangskontrol med integreret videoovervågning

 

Vores adgangskontrolsystem kan udvides med videoovervågning via CCTV (closed circuit television), som tilsammen giver dig fuld kontrol og overblik.

 

Med et adgangskontrolsystem med integreret videoovervågning drager dit sikkerhedspersonale nytte af bedre monitoreringsfunktioner, og kan reagere hurtigt på potentielt farlige situationer. I tilfælde af en alarm optages realtidsbilleder via de respektive kameraer.

 

Desuden kan instruktioner til håndtering af en alarmudløsende begivenhed udskrives straks. Det ansvarlige personale støttes derfor aktivt i deres første forsvarslinje.

 

En yderligere fordel: Arkiverede videooptagelser kan til enhver tid hentes på den centrale kontrolstation, hvis nødvendigt.

 

Adgangskontrol med gæsteregistrering

Samspillet mellem adgangskontrol og gæsteregistrering kan have en række fordele.

 

Med vores komplette løsning for adgangskontrol og gæsteregistrering sikres dine gæster en professionel velkomst, I får styr på besøgsrelaterede data og kan ved behov let udstede gæste-adgangskort med adgangsrettigheder til de relevante områder af virksomheden for den enkelte gæst.

 

Vores løsning til gæsteregistrering kan leveres som stand-alone løsning eller sammen med adgangskontrol, for at sikre optimal udnyttelse.

Gæsteregistrerng - Real Data A/S
bottom of page