top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

Er I klar til tidsregistrering?

Updated: Jan 25


I november 2023 fremsatte beskæftigelsesministeriet, på baggrund af en EU-afgørelse afsagt den 14. maj 2019, et lovforslag om, at arbejdsgivere skal indføre et system til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid. Lovforslaget blev som ventet vedtaget d. 23. januar 2024.


Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Det betyder at fra 1. juli 2024 er jeres virksomhed forpligtet til, at at have et system til arbejdstidsregistrering.


Billede af et arbejdsmiljø


Arbejdstidsregistreringen har til formål, at sikre overholdelse af arbejdsgiverens forpligtelser med hensyn til arbejdstid og hviletid og at sikre at arbejdstageren får betaling for den tid, pågældende faktisk arbejder. Med ændringerne i arbejdstidsloven følger derudover et krav, om gennemsigtighed og et krav om dokumentation. Arbejdsgiveren er forpligtet til at opbevare oplysningerne i 5 år efter udløbet af den periode, hvor registreringen af arbejdstagerens arbejdstid har fundet sted. Arbejdstageren skal desuden selv kunne tilgå sine data.


Det var nogle af de tørre facts. Men hvilke fordele er der (ellers) ved et tidsregistreringsystem?


Hvorfor er Tidsregistrering godt?


Gennemsigtighed og Fairness

Med tidsregistrering sikrer virksomheden en fair og gennemsigtig arbejdstidsstyring, hvor medarbejdere bliver kompenseret retfærdigt for den tid, de arbejder. Dette forhindrer overarbejde og sikrer, at medarbejdernes rettigheder respekteres og at lovgivning på området overholdes.


Forbedret Produktivitet

 Ved at spore tidsforbruget på forskellige opgaver kan virksomhederne identificere områder, hvor effektiviteten kan forbedres. Dette fører til en mere målrettet arbejdsindsats og forbedrer den overordnede produktivitet.


Bedre Projektstyring:

Tidsregistrering er et glimrende værktøj til at hjælpe ledere med at følge projektets fremskridt og ressourceanvendelse. Dette gør det muligt for virksomheder at optimere arbejdsprocesserne og sikre rettidig gennemførelse af projekter.


Forbedret Arbejdsmiljø og bedre balance mellem arbejde og privatliv

Ved at indføre tidsregistrering kan virksomhederne sikre, at medarbejdernes arbejdsbyrde forbliver inden for sunde grænser, hvilket bidrager til et sundere arbejdsmiljø, bedre balance mellem arbejdstid og fritid og i sidste ende mindre stress.


Overholdelse af Lovgivning

Med denne nye lov vil virksomheder kunne overholde de juridiske krav og undgå potentielle bøder eller retssager og ikke mindst sikre deres ansattes trivsel på arbejdspladsen.


Implementering og Overholdelse

Virksomheder forpligtes til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt” system, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Systemet skal kunne måle på hvilke dage og i hvilket tidsrum, den pågældende medarbejder har arbejdet og skal derudover også kunne tilgås af medarbejderen.


Og hvornår skal det her så være implementeret?

Arbejdsgivere er pr. 1. juli 2024 forpligtet til at indføre et sådan system. Pyha, tænker du sikkert!


Det er så her vi kommer ind i billedet. For vi står naturligvis klar til at tale med jeres virksomhed, om hvilken løsning der er den rette for jer. Og med mange års erfaring indenfor tidsregistrering tør vi godt sige, at det både er til gavn og glæde for jeres virksomhed og for jeres medarbejdere at der kommer større gennemsigtighed på området.


Læs mere om hvad vi kan tilbyde herKontakt os her40 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page