top of page
Projekttidsregitrering - Real Data A/S

Projekttidsregistrering

Med projekttidsregistrering registrerer medarbejdere arbejdet tid, som fordeles på individuelle projekter, opgaver, job eller ordrer, som hver især kan have flere arbejdsprocesser.

Projekttidssystemet er et modul til vores Workforce Management løsninger, og giver mulighed for at planlægge, administrere og evaluere projekter på et oplyst grundlag, der giver overblik over de forskellige involverede processer - bl.a. ved hjælp af rapporter.

Modulet er fuldt integreret, hvor der bl.a. kan drages nytte af kombination med fx flextidsregistrering, fraværsregistrering mv.

Udvalgte fordele med vores projekttidsregistrering

Brugervenlig registrering

 

Brugervenlig projekttidsregistrering på PC med bl.a. brug af favoritter, lette fordelingsmetoder og meget mere.

 

Pålidelig omkostningsberegning

 

På et oplyst grundlag på baggrund af projekttidsregistrering kan du foretage pålidelige omkostningsberegninger.

 

Præcise projektanalyser

 

Projekttidsregistrering, som giver dig nyttige rapporter til brug for præcise projektanalyser.

 

Optimal kapacitetsudnyttelse

 

Projekttidsregistreringen, giver jer nyttig viden, som hjælper jer med den optimale kapacitetsudnyttelse.

 

Lettere planlægning af projekter

 

Projekttidsregistrering, som letter planlægningen af jeres projekter, opgaver og jobs.

 

Gennemsigtig afregning

 

Med præcis og dokumenteret registrering af projekttid sikrer I gennemsigtig afregning.

 

Effektive projekter med projekttidsregistrering

Med projekttidsregistrering kan du foretage langt hurtigere evaluering af produktiviteten og rentabiliteten af projekter, ligesom du til enhver tid har overblik over den aktuelle projektstatus på de individuelle projekter.

 

Dette giver mere gennemsigtighed i de indledende faser af omkostningsanalyse såvel som større fleksibilitet hvad angår profitoptimering.

 

Omkostningsanalyser og planlægning af projekter gøres langt lettere, når historiske data fra tidligere projekttidsregistrering anvendes for kommende projekter.

Projekttid i produktionsvirksomheden

 

Hos produktionsvirksomheder kan nedetids-analyser også være en yderligere måde at evaluere produktionsprocesser fra et økonomisk standpunkt.

 

Et muligt interface til ERP systemer udvider yderligere omfanget af indflydelsen, som modulet kan have for eksempelvis din produktionsafdeling.

 

Modulet tilfører gennemsigtighed til produktion og fremstilling. Svagheder kan identificeres og tilgængelig arbejdskraft kan indsættes præcist.

 

Over- eller underkapacitet tilhører med andre ord fortiden.

bottom of page