Projekttidsregistrering

Modulet for online projekttid er et integreret projekttidssystem, som du kan udvide din Workforce Management løsning fra Real Data med. Modulet gør det muligt for virksomheder at planlægge, administrere og evaluere projekter på et oplyst grundlag.

 

Med modulet for projekttidsregistrering kan du registrere og behandle projekt- eller ordre-relaterede arbejdstimer. Alle arbejdede timer distribueres over individuelle projekter eller ordrer, som hver især kan have flere arbejdsprocesser. Dette giver dig et overblik over alle de forskellige processer involveret i aktuelle projekter og ordrer, bl.a. via rapporter. Som resultat heraf kan du foretage langt hurtigere evaluering af produktiviteten og rentabiliteten af projekter.

 

Dette giver dig mere gennemsigtighed i de indledende faser for omkostningsanalyse såvel som

større fleksibilitet hvad angår profitoptimering. Resultatet heraf er en præcis planlægningsbasis

for fremtidige projekter og ordrer. Ved at anvende historiske data baseret på mange forskellige kriterier, kan du foretage detaljerede omkostningsanalyser, som giver dig præcise planlægningsdata for kommende projekter.

 

De individuelle projektbookinger har indflydelse på udviklingen af projektstatussen. Ved at

anvende modulet for projekttid, kan du identificere den aktuelle status, mens projektet eller ordren er i gang, og du er i stand til at foretage yderligere planlægning af processer og kapaciteter.

Alt sammen er med til at optimere værdikæden i virksomheden, ved at reducere de svage punkter

og ved at øge produktiviteten. Modulet for projekttid giver et bedre beslutningsgrundlag for

projektlederen, økonomichefen eller topledelsen.

Projekttidsregistrering

 

  • Pålidelig omkostnings-beregning.

  • Præcise analyser.

  • Gennemsigtig afregning.

  • Omkostningsstyring

  • Lønsomhed.

  • Planlægningssikkerhed.

  • Optimal kapacitetsudnyttelse.

  • Kvalitetskontrol

Projekttid i produktionsvirksomheden

 

Er du en produktionsvirksomhed, kan nedetids-analyser også være en yderligere måde at evaluere produktionsprocesser fra et økonomisk standpunkt. Et muligt interface til ERP systemer udvider yderligere omfanget af indflydelsen som TopView kan have for eksempelvis din produktionsafdeling. Modulet tilfører gennemsigtighed til produktion og fremstilling. Svagheder kan identificeres og tilgængelig arbejdskraft kan indsættes præcist. Over- eller underkapacitet tilhører med andre ord fortiden.