top of page
Adgangskontrol moduler - Real Dta A/S

Moduler og særlige funktioner til adgangskontrol

Løsningerne til adgangskontrol (ADK anlæg), som vi leverer, indeholder et væld af moduler, som kan dække mange forskellige fysiske sikkerhedsaspekter.

 

Grundet adgangskontrolsystemets modulære opbygning kan du til- og fravælge netop de funktioner og moduler, som I har behov for. Om der er tale om adgangskontrol på enkelte døre eller en større sikkerhedsløsning med integreret adgangskontrol, videoovervågning samt kontrolcenter mv. - kan løsningerne, vi leverer, afdække netop dine behov.

 

Nedenfor ses et udpluk af moduler og særlige funktioner, som er tilgængelige i vores adgangskontrolsystem.

Udvidelse med trådløs adgangskontrol

Modulet for trådløs adgangskontrol langt mere end blot et elektronisk låsesystem.

 

Modulet bygger nemlig bro mellem de trådløse læsere og online læserne i adgangskontrolsystemet.

 

 • Udvidelse af adgangskontrol uden kabeltræk - både online og offline enheder.

 • Adgangskontrol til enhver dør, skydedør, glasdør, skab mv.

 • Nem installation på eksisterende døre og hurtig idriftsættelse.

 • Fuldt integreret i centraliseret online adgangskontrolsystem.

 • Adgangstilladelser ligger på ID-medie via NetworkOnCard (offline enheder) eller online (WirelessOnline enheder).

Trådløs adgangskontol (ADK) fra Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med smarphone app fra Real Data A/S

Adgangskontrol med smartphone app

 

Med vores smartphone app til adgangskontrol, gøres adgang via sikrede døre eller andre adgangspunkter endnu lettere for jeres medarbejdere.

 • Smartphone anvendes som ID-medie.

 • Åbn døre med BLE (Bluetooth Low Energy).

 • Enkeltpersoners ID-medie hentes som app til smartphone eller Apple Watch.

 • Smartphone app er tilsuttet adgangskontrolsystemet på en sikker måde

Adgangskontrol med fingeraftryk og anden biometri

 

Har I adgangskontrol hvor fingeraftryk eller anden biometri anvendes til identifikation, skal jeres medarbejdere ikke længere bekymre sig om glemt brik, kort eller PIN-kode.

 

Med biometrisk adgangskontrol kan du øge virksomhedens sikkerhed og samtidig reducere administration af ID-medier.

 • Nem og bekvem adgangskontrol ved brug af fx fingeraftryk, venemønster eller håndgeometri.

 • Nyeste teknologier indenfor biometrisk 2D og 3D genkendelse anvendes.

 • Kan anvendes i stedet for eller som supplement til brik, kort eller PIN-kode.

 • Ingen forsvundne ID-medier!

Adgagskontrol (ADK) med fingeraftryk fra Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med integreret videovervågning fra Real Data A/S

Adgangskontrol med videoovervågning

Vi tilbyder adgangskontrolsystemer med mulighed for fuld integration af videoovervågning. Dette hjælper jer med at forebygge udviklingen af - samt monitorere - potentielle farepunkter.

 • Adgangskontrolsystem med fuldt integreret videoovervågning.

 • Hændelsesbaserede optagelser: Definér hvilke hændelser i adgangskontrolsystemet, der skal starte videooptagelse, og hvor.

 • Let overblik over alle/udvalgte kameraer med fx overskuelig visning af, om kameraer er i optage- eller playback-mode mv.

Adgangskontrol på skab, arkiv eller møbler

 

Med adgangskontrol på skabe, arkiver eller andre møbler, fuldt integreret i adgangskontrolsystemet, sikrer I, at kun de rette personer kan åbne de rette skabe - og endda i de rette tidsrum!

 • Elektroniske skabslåse, møbellåse og hængelåse til let eftermontering på skabe, kabinetter, arkiver, skuffer mv.

 • Enhederne er trådløse hvilket sikrer, at der ikke er behov for kabeltræk.

 • Integreres fuldt id med det online adgangskontrolsystem via NetworkOnCard eller WirelessOnline teknologi.

 

Adgangskontrol (ADK) på skabe, arkiver, skuffer og møbler fra Real Data A/S
Adgangkontrl (ADK) med nummerpladegenkendelse (ANPG) fra Real Data A/S

Adgangskontrol med nummerplade-genkendelse (ANPG)

Med nummerplade-genkendelse kan medarbejdere (eller andre) anvende nummerpladen på deres bil som ID-medie, og dermed hurtigt, effektivt og sikkert åbne bomme og lign.

Medarbejdernes nummerplader aktiveres og autoriseres let i systemet, hvad end der er tale om danske eller internationale nummerplader.

 • Anvend nummerplader til at få adgang gennem fx porte og bomme.

 • Nem og bekvem adgang uden behov for behov for at stige ud, eller finde og række brik eller kort frem gennem vinduet.

 • Reducér kø foran bomme og porte grundet glemte adgangskort/brikker.

 • Nummerplader autoriseres let i adgangskontrolsystemet, hvad end der er tale om danske eller internationale nummerplader.

Automatisk håndtering af adgangsrettigheder

 

De mange automatiske muligheder for tildeling af adgangsrettigheder mv., gør administrationen af adgangskontrolsystemet både brugervenligt og effektivt.

 • Håndtering af mange adgangstilladelser samtidigt.

 • Mulighed for håndtering af elektroniske anmodninger fra medarbejdere om midlertidigt/tidsbegrænsede udvidede adgangsrettigheder.

 • Let ændring af adgangstilladelser i tilfælde af jobskifte, flytning, midlertidigt besøg i andre afdelinger, ferie mv.

 • Automatisk opdatering af adgangsrettigheder for at inkludere ændringer i medarbejderstatus.

 • Ændringer træder i kraft straks i realtid.

 • Arbejdsbyrden tages af personalet, når det gælder tildeling af adgangstilladelser.

 

Adgangskontrolsystem med let udstdese af adgangsrettigheder - Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med elevatorstyring fra Real Data A/S

Adgangskontrol til elevator (elevatorstyring)

 

Med adgangskontrol med elevatorstyring kan I styre hvem, der må anvende elevatorerne, hvornår, til hvilke etager mv.

 • Tildeling af adgangsrettigheder på etage-niveau.

 • Integreret i centraliseret adgangskontrolsystem.

 • Fuld funktionalitet i tilfælde af netværksnedbrud.

 • Enkel, centraliseret håndtering i tilfælde af nødsituation.

 

 

Adgangskontrol med produktion og design ID-kort

Med modulet for design og produktion af ID-kort som integreret del af adgangskontrolsystemet for I et alt-i-et-system, hvor I selv kan designe, printe, kode og udstede jeres ID-kort med dertilhørende adgangsrettigheder.

 • Design og administrer selv layout på ID-kort - fx i overensstemmelse med jeres Corporate Identity.

 • Professionel printkvalitet.

 • Intuitiv drift med integreret billedtagning og kodning samt batchkort produktion.

 • Produktion af både personaliserede og ikke-personaliserede kort.

Adgangskontrol (ADK) med ID-kort produktion - Real Data A/S
Adgangkontrol (ADK) til parkeringsplads fra Real Data A/S

Adgangskontrol til parkeringspladser og med indbygget organiseringsfunktion

 

Adgangskontrol til parkeringspladser gøres intelligent med vores smarte funktion til organisering af parkeringspladser og køretøjer.

Er der mon en ledig parkeringsplads på parkeringsområdet?

 • Adgangskontrolsystemet kan holde styr på hvorvidt der er ledige pladser eller ej på virksomhedens afspærrede parkeringsområde.

 • Er der ikke en ledig p-plads, bliver nye biler ikke lukket gennem bommen/porten og ind på parkeringsområdet.

 • Undgå trafikpropper på parkeringsområdet grundet, at for mange biler er blevet lukket ind ift. antallet af ledige p-pladser.

Adgangskontrol med vandalsikret hardware

Til særligt udsatte områder tilbyder vi med vores adgangskontrolsystem vandalsikret hardware, som højner sikkerheden betydeligt.

 • Hardwaren integreres fuldt ud i det centrale adgangskontrolsystem.

 • Indkapslet læserelektronik og strømforsyningskabel såvel som vandbeskyttet og vandalsikret aluminiumskabinet gør det muligt, at anvende hardwaren i hårde miljøer.

 • Designet til udendørs anvendelse (IP65).

 • Hardwaren er beskyttet mod mekanisk påvirkning iht. EN 50102 IK 08, og kan kun åbnes med specialværktøj.

Adgangskontrol (ADK) med vandalsikker hardware - Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med sluse, drejekors, speedgate mv. fra Real Data A/S

Adgangskontrol med sluser, drejekors og tælleapparater

 

Adgangskontrol med styring af sluser og lign. sikrer apersonadskillelse ved ind- og udgang. Dette højner sikkerheden, og fjerner muligheden for "tailgating" (flere personer går ind, men kun ét ID-medie registreres - fx hvis døren holdes for andre eller lign.).

 • Sluser, drejekors, speedgates og tælleapparater mv. kan fuldt ud integreres i adgangskontrolsystemet.

 • Hjælper med at adskille personer ifm. adgangskontrol - kun én person ad gangen får adgang.

 • Kan også medvirke til at sikre, at det til enhver tid vides, hvem der befinder sig i bygningen (og evt. hvor), da et ID-medie skal anvendes ved både ind- og udgang samtidig med at personadgangen adskilles.

Adgangskontrol med automatisk stikprøvekontrol

Vores adgangskontrolsystem med stikprøvekontrol foretager automatisk personudvælgelse - fx ifm. taskeundersøgelser og lign.

 • Stikprøvekontrol ifm. eksempelvis taskeundersøgelser mv. kan være en integreret del af adgangskontrolsystemet.

 • Personudvælgelse kan foretages automatisk via indbygget tilfældighedsudvægelse.

 • Automatisk låsefunktion kan sikre, at døre/adgangspunkter holdes låste i løbet af stikprøvekontrollen.

Stikprøve adk.png
Adgagskontrol (ADK) med elektronisk nøgleskab til nøglestyring - Real Data A/S

Adgangskontrol med nøgleskabe med elektronisk nøglestyring

Nøgle skabe med elektronisk nøglestyring kan fuldt integreres i det centrale adgangskontrolsystem, så du kan styre og få overblik over, hvem der har eller har haft adgang til hvilke nøgler, hvornår.

 • Kan eksempelvis anvendes til håndtering og styring af vognpark/bilnøgler eller lign.

 • Hold styr på, hvem der må have adgang til hvilke nøgler mv.

 • Hold styr på, hvem der fik udleveret hvilken nøgle, hvornår.

Adgangskontrol og kantinekøb med brik eller kort

Med vores adgangskontrolsystem kan kantinekøb foretages med brik eller kort. Systemet kan udvides med kantineregistrering (kantinekøb), som gør, at medarbejdere kan anvendes deres ID-medie (kort eller brik) til registrering ifm. kantinekøb, køb i salgsautomater mv.

 • Samme ID-medie kan anvendes til både adgangskontrol, kantinekøb og tidsregistrering.

 • Betalingsautomater til eksempelvis drikkevarer og snacks kan ligeledes integreres.

Adgangskontrolsystem (ADK anlæg) med katinekøb (katinesystem) - Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med kontolcenter - Real Data A/S

Adgangskontrol med kontrolcenter

Med vores kontrolcenter, der får du centraliseret og fuld kontrol og overblik over alle sikkerhedskomponenter - fra adgangskontrol til video, alarmering og meget andet.

 • Centraliseret overblik og kontrol over alle sikkerhedskomponenter.

 • Integration af eksisterende sikkerhedsudstyr.

 • Alarmsituationer bestemmes i henhold til sikkerhedskravene.

 • Alarmfunktioner med automatiserede modforanstaltninger.

 • Administrator modtager en besked i tilfælde af alarm.

 • I farlige situationer gives sikkerhedsanvisninger til personalet via højtalere.

Adgangskontrol og gæsteregistrering

Med adgangskontrol kombineret med gæsteregistrering får du det fulde overblik over tilstedeværende i din virksomhed, og du sikrer compliance og dokumentation for de personer, der har besøgt jer, og har mulighed for at udstede gæste-adgangskort.

 • Forhåndsregistrering af gæster.

 • Selvbetjening for gæster via selvbetjeningsstander.

 • Hurtig check ind vha. scanner til fx QR-kode.

 • Integreret kontrol af instruktioner mv.

 • Elektronisk arkivering af besøgsdata og gæstedata.

Adgangskontrol (ADK) med gæsteregistrering - Real Data A/S
Adgangskontrol (ADK) med langdistacelæsere - Real Data A/S

Adgangskontrol med langdistancelæsere

Vi tilbyder mulighed for at anvende langdistancelæsere med vores adgangskontrolsystem, der gør det muligt eksempelvis at åbne bomme eller porte fra lang afstand - fx til brug for køretøjer.

 • Kan fx anvendes på bomme og porte ifm. gaffeltrucks, lastvogne og lign.

 • Kan fx kombineres med adgangskontrol til parkeringspladser og organisering af parkeringsområder.

Adgangskontrol med integreret tidsregistrering

Vores løsninger for sikkerhed og Workforce Management kan integreres til én samlet løsning, så du eksempelvis kan få et centralt system til adgangskontrol og tidsregistrering.

 • Ét integreret system: Adgangskontrol og tids- og fraværsregistrering med samme database og mulighed for kombineret hardware.

 • Anvend samme brik eller kort til både adgangskontrol og tidsregistrering - og lås evt. hoveddøren op samtidig med tidsregistrering.

 • Arbejdstider og fravær registreres let via terminaler, PC eller smartphone.

 • Alle overenskomster og ansættelsesforhold håndteres let og automatisk.

 • Workflow til elektroniske anmodninger om ferie, korrektioner og andet.

Adgangskontrol med integreret tidsregistering - Real Data A/S
mediamodifier_image (29).png
Bliv kontaktet om løsningen
Kontakt mig vedrørende:

Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt!

Videoovervågning
Integ. WFM
Nummerplade-genkendelse
Kortproduktion
Sikkereds- og kontrolcenter
Adgangsrettigheder
Elevatorstyring
Slusekontrol
Stikprøvekontrol
bottom of page