Moduler og særlige funktioner til adgangskontrol

Løsningerne til adgangskontrol, som vi leverer, indeholder et væld af moduler, som kan dække mange forskellige fysiske sikkerhedsaspekter. Grundet løsningernes modulære opbygning kan du til- og fravælge netop de funktioner og moduler, som I har behov for. Om der er tale om sikring af enkelte døre eller en større sikkerhedsløsning med integreret adgangskontrol, videoovervågning samt brugen af et sikkerheds kontrolcenter mv. - kan løsningerne, vi leverer, afdække netop dine behov.

 

Nedenfor ses et udpluk af moduler og særlige funktioner, som er tilgængelige i løsningerne til adgangskontrol.

Udvidelse med trådløs adgangskontrol

 

Modulet for trådløs adgangskontrol langt mere end blot et elektronisk låsesystem. Modulet bygger nemlig bro mellem de trådløse læsere og online læserne i adgangskontrolsystemet.

 

Hardware serien består af forskellige trådløse læsere i form af mekatroniske cylindre samt elektroniske dørterminaler, skabslåse og hængelåse. Disse bindes sammen med det online adgangskontrolsystem ved hjælp af NetworkOnCard princippet.

 

Med de trådløse læsere som udvidelse til dit online adgangskontrolsystem kan stort set enhver dør sikres - selv langt de fleste glasdøre og skabsdøre - uden en større teknisk indsats.

 

Brugernes rettigheder opdateres automatisk på få millisekunder under de daglige bookinger på de tilknyttede online Master læsere, f.eks. i forbindelse med adgangbooking ved virksomhedens hoveddør eller daglige komme/gå bookinger hvis der anvendes integration med tidsregistrering.

 

Dermed undgår du at skulle opdatere hver enkelt trådløs læser hver gang en medarbejder skal have udvidet sine rettigheder eller når et ID-medie mistes og dets autorisationer skal blokeres.

Udvidelse med videoovervågning

 

At integrere videoovervågning i et adgangskontrolsystem hjælper med at forebygge udviklingen af - samt monitorere - potentielle farepunkter. Innovativ videosikkerhed er endnu et centralt punkt for vores omfattende program for sikkerhedsteknologi. Funktionaliteten for det samlede system, indeholdende adgangskontrol og video-sikkerhedsteknologi, afhænger af hvilke individuelle komponenter, der vælges, og hvordan de arbejder sammen om at danne et system.

 

Ved at anvende modulet for videoovervågning kan mange kameraer kombineres i ét billede i videoskærmen til eksempelvis at overvåge områder, produktionsfaciliteter eller parkeringspladser.

 

Forskellige visninger kan vise, hvilket kamera der optager, og hvilke der er i playback mode. Live-streams, optage- og playback-parametre samt kontrolmuligheder kan optages, indstilles og vises i forskellige visninger. I modulet kan du ligeledes definere, hvilke hændelser, som skal starte videooptagelsen.

Smartphone app til adgangskontrol

 

Med vores smartphone app til adgangskontrol, gøres adgang via sikrede døre eller andre adgangspunkter endnu lettere for jeres medarbejdere.

 

Med denne udvidelse af jeres adgangskontrolsystem vil I nemlig kunne tildele jeres medarbejdere autorisationer, så de har mulighed for at få adgang via specifikke døre i virksomheden - præcis som med adgangskontrol med brik eller kort - blot hvor de anvender den genstand, som de stort set altid har på sig - nemlig deres smartphone.

 

Smartphone applikationen er let at downloade for jeres medarbejdere og bindes sikkert sammen med jeres adgangskontrolsystem.

 

Ved at holde sin smartphone op til en adgangslæser, kan medarbejderne via BLE (Bluetooth Low Energy) eller NFC få adgang til de områder, som vedkommende har autorisation til.

Biometrisk identifikation til adgangskontrol

 

Løsningerne til adgangskontrol fra Real Data kan også udvides til at omfatte anvendelsen af biometrisk identifikation.

 

Konventionelle sikkerhedssystemer genkender brugere via deres PIN-koder, brikker eller kort. Dette rejser spørgsmålet: Er identifikationen anvendt af den autoriserede bruger?

 

For at udelukke enhver tvivl, tilbyder Real Data også biometriske adgangskontrolsystemer. Så er uautoriserede personer ikke længere i stand til at få adgang til bestemte rum eller særlige områder i din virksomhed.

 

Ved at sammenligne individuelt registrerede karakteristika med de data, som stilles til rådighed sikrer biometriske systemer unik identifikation - uafhængigt af virksomhedens ID-medier eller adgangskoder.

Biometriske løsninger fra Real Data kan nemt integreres i moderne it-strukturer og  din eksisterende løsning til adgangskontrol fra Real Data. Fingeraftryksgenkendelse, for eksempel, er en brugervenlig og meget pålidelig metode, som heller ikke er alt for omkostningstung.


Real Data tilbyder følgende biometriske løsninger:

  • 2D fingeraftryksgenkendelse

  • Kontaktløs 3D-fingeraftryksgenkendelse

  • Vene-mønster genkendelse

  • Hånd-geometri genkendelse


Med en biometrisk løsning skal dine medarbejdere ikke længere bekymre dig eller endda tænke på brikker, kort eller PIN-koder. Fysiske egenskaber, som fingeraftrykket, kan ikke glemmes, tabes eller forlægges. Det betyder med andre ord, at du kan øge din virksomheds sikkerhed og samtidig reducere administrationen.

Adgangskontrol med nummerplade-genkendelse

 

Med modulet for nummerplade-genkendelse kan medarbejdere (eller andre) anvende nummerpladen på deres bil som ID-medie, og dermed hurtigt, effektivt og sikkert.

Den automatiske registrering af bilens nummerplade kan nemlig eksempelvis åbne en port, når en bil med en autoriseret nummerplade kører frem til den, uden at personen i bilen skal have et adgangskort eller en adgangsbrik op ad lommen, og registrere sig på en eventuel adgangslæser.

På denne måde gøres adgang via porten ikke bare lettere, kø og besvær undgås også hvis en medarbejder eksempelvis har glemt sit kort/sin brik.

Medarbejdernes nummerplader aktiveres og autoriseres let i systemet, hvad end der er tale om danske eller internationale nummerplader.

Foretag selv produktion og administration af ID-kort

Løsningerne, vi leverer til adgangskontrol giver dig mulighed for at håndtere og administrere jeres ID-medier, f.eks. kort, nøglevedhæng/brikker eller fingeraftryk (biometri).

 

Hvis du anvender kort, kan du også designe layouts til dem samt printe og kode dem selv. På denne måde bliver I mere fleksible og du kan ligeledes på denne måde selv sørge for at jeres ID-kort lever op til jeres Corporate Identity.

 

Med modulet for ID-administration og produktion lettes ID-håndteringen, og du får mere frie hænder.

Sikkerheds kontrolcenter

 

Løsningerne, vi leverer til adgangskontrol kan ligeledes udvides med et sikkerheds kontrolcenter. På denne måde får du centraliseret alle sikkerhedsenheder ved at integrere sikkerhedsudstyret i kontrolcentralen.

 

Med sikkerheds kontrolcentret kan du kombinere, betjene, styre og overvåge alle sikkerhedskomponenterne - som eksempelvis adgangskontrol, videoovervågning, brand- og indbrudsdetektering - ét sted og du kan definere sikkerhedszoner ved hjælp af en grundplan over bygningerne. Der ligeledes alarm-funktioner med automatiske modforanstaltninger.

 

 

Entreprenør- og kundehåndtering

 

Har du faste entreprenører, eksterne serviceteknikere, kunder eller andre gæster, som jævnligt besøger din virksomhed, kan du udstede adgangsrettigheder til dem til helt specifikke områder, samt evt. specifikke tidspunkter.

 

Dette kunne eksempelvis være adgang til netop det område hvor servicen skal udføres, i det specifikke tidsrum, det er aftalt.

 

På denne måde slipper du også for at oprette personerne som gæster på ny, hver gang de måtte besøge din virksomhed, og sikkerheden i din virksomhed bliver ikke mindst øget betydeligt.

Fuld integration med bl.a. tidsregistrering og fraværsregistrering

 

Vores løsninger for adgangskontrol og sikkerhed kan integreres fuldt ud med vores løsninger for Workforce Management (herunder tidsregistrering, fraværsregistrering, personaleplanlægning mv.).

 

På denne måde kan du eksempelvis drage nytte af at anvende ét samlet system, med én database og på denne måde anvende data på kryds og tværs.

 

Det gør det ligeledes muligt let at anvende samme brikker eller kort til både adgangskontrol samt registrering af tid på terminaler til tidsregistrering.