Moderne og avanceret online adgangskontrol (ADK)

Med løsningerne, som vi tilbyder til moderne, avanceret adgangskontrol og sikkerhed får du mere end blot et traditionelt "elektronisk låsesystem". Ønsker du et moderne og intelligent adgangskontrolsystem, der ikke blot sikrer dørene, men også automatisk kan agere på hændelser samt udvides med flere sikkerhedskomponenter, såsom videoovervågning, elevatorstyring, gæsteregistrering, smartphone app og meget mere, er vores løsninger de helt rette, ligesom de naturligvis også kan anvendes til blot at sikre nogle få døre.

 

Basis for løsningerne er vores webbaserede online adgangskontrolsystem. Løsningerne kan styre forskellige adgangspunkter, som f.eks. døre og porte til områder, bygninger og kontorer, elevatorer samt bomme til parkeringsanlæg mv. Ydermere kan systemet udvides med trådløse elektroniske låse, til f.eks. sikring af kontordøre, skabe, arkivskabe mv.

 

Der er ligeledes mulighed for fuld integration med vores løsninger til tids- og fraværsregistrering.

Gennemprøvede løsninger

 

Med en løsning til adgangskontrol fra Real Data er du sikret et gennemprøvet system, som er udviklet i Tyskland og implementeret i flere end 12.000 virksomheder og organisationer verden over - og som daglig anvendes af mere end 4,5 millioner brugere hver eneste dag. Hvad end der er tale om en virksomhed med 100 eller mange tusinde medarbejdere er du sikret en stabil, pålidelig og ikke mindst sikker løsning.

 

Da systemerne er udviklet til at kunne sikre meget store virksomheder og organisationer, er der stort set ingen tekniske begrænsninger for det totale antal enheder, der kan anvendes i en systemløsning. Du kan læse mere på siden om hardware.

Perfekt match af software og hardware

 

Da både software såvel som hardware udvikles samme sted (i Tyskland), med meget høje krav til kvalitet såvel som funktionalitet, sikres din investering samt en utrolig driftssikker løsning med perfekt samspil mellem hardware og software.

Udvalgte fordele og funktioner

Webbaseret adgangskontrol

 

Løsningerne til adgangskontrol fra Real Data er webbaserede og bygger på online adgangskontrol, hvor informationer kan leveres i realtid, og hvor spærring (eller udvidelse) af adgangsrettigheder og lign. kan foregå omgående.

 

Læs mere

Trådløs adgangskontrol

 

Udvid løsningen med trådløse enheder, som bindes sammen med det online adgangssystem via NetworkOnCard eller WirelessOnline. Så slipper du for kabeltræk, og kan let installere adgangskontrol på f.eks. kontor- og glasdøre, skabe mv.

 

Læs mere

Produktion af ID-kort

 

Vores løsninger til adgangskontrol anvendes med enten brik eller kort med RFID teknologi (Mifare). Vælger du at anvende kort, kan du udvide løsningen, så du også kan producere jeres ID-kort til jeres medarbejdere nemt og bekvemt.

 

Læs mere

Stikprøvekontrol

 

Vores løsninger for adgangskontrol kan ligeledes udvides med stikprøvekontrol ,så personer tilfældigt udvælges til kontrol ifm. udgang. Systemet indeholder også en automatisk låsefunktion i løbet af kontrollen.

 

Læs mere

Nummerplade-genkendelse

 

Med nummerplade-genkendelse kan porte let, hurtigt og effektivt åbnes automatisk for biler, som må færdes på jeres område vha. genkendelsen af autoriserede nummerplader (både danske som internationale nummerplader understøttes).

Læs mere

Brugervenlig administration

 

Løsningerne er brugervenlige med intuitive og let anvendelige brugerflader, hvilket letter driften og kræver meget lidt træning. Dataudvælgelse og filtrering hjælper ligeledes brugeren mens han/hun arbejder og navigerer i systemet.

 

Læs mere

App til adgangskontrol

 

Den ting, som dine medarbejdere næsten altid har på sig er deres smartphone. Gør hverdagen endnu lettere og lad dem anvende den til at få adgang via adgangsterminalerne - f.eks. ved hjælp af Bluetooth eller NFC teknologi.

 

Læs mere

Rapportering

 

Overskuelig og brugervenlig visning af adgangsrettigheder samt intuitive søge- og forespørgselsfunktioner, såsom hvem, der har foretaget en booking og hvor, hvem har tilladelse til at foretage en booking og hvor mv. gør rapportering let.

 

Læs mere

Biometriske løsninger

 

I modsætning til PIN-kode eller ID-medier kan biometri ikke tabes eller forlægges, og misbrug minimeres ligesom virksomhedens sikkerhed kan højnes. Vi tilbyder løsninger til 2D og 3D fingeraftryksgenkendelse samt venegenkendelse.

 

Læs mere

Gæsteregistrering

 

Registrér jeres gæster på en effektiv og brugervenlig måde, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller compliance. Vores gæsteregistreringssystemer er nogle af de mest avancerede løsninger, du kan finde på markedet.

Læs mere

Modulopbygget og skalerbart

 

Den modulære opbygning gør, at løsningen kan tilpasses netop dine behov og ønsker. Har du behov for at udvide, kan løsningen opskaleres.
Så behøver du ikke
udskifte systemet, men i stedet blot udvide din eksisterende løsning.

 

Læs mere

Monitorering og fuld kontrol

 

Aut. monitorering af hændelses-meddelelser samt reaktion på visse hændelser ved visse adgangs-punkter i realtid. Videresendelse af alarmsituationer og instruktioner samt præcis dokumentation og evaluering af hændelser (compliance).

 

Læs mere

Videoovervågning

 

Vores løsninger til adgangskontrol kan også udvides til at omfatte videoovervågning. Ved en alarmhændelse kan video optages automatisk af de respektive kameraer og sikkerhedsinstrukser kan automatisk blive udskrevet.

 

Læs mere

Sikkerheds kontrolcenter

 

Med udvidelse med et sikkerheds kontrolcenter får du centraliseret alle sikkerhedskomponenter ved at integrere eksisterende sikkerheds-udstyr. Du får ligeledes alarm-funktioner med automatiske modforanstaltninger.

Læs mere

Integration m. tidsregistrering

 

Med fuld integration med vores løsninger til tids- og fraværs-registrering anvender I samme database samt eventuelle ID-medier til både adgangskontrol og tidsregistrering. Data oprettes og vedligeholdes kun ét sted.

Læs mere

Fuld kontrol, bevægelsesfrihed og samtidig opretholdelse af høj sikkerhed

 

Vores løsninger til adgangskontrol kan tage en stor del af byrden fra dine medarbejdere, f.eks. vagten, den sikkerhedsansvarlige eller dem, der arbejder i receptionen, samtidig med at simplificere administrationen. Du kan definere skræddersyede og tidsbegrænsede adgangsautorisationer, du kan kontrollere hvor medarbejdere eller gæster kan gå hen og hvornår, eller du kan give entreprenører eller eksterne serviceteknikere adgang til specifikke områder på definerede tidspunkter. Du kan på samme tid opretholde et højt sikkerhedsniveau uden at give folk følelsen af, at de konstant bliver kontrolleret og overvåget.

 

Løsningerne er meget brugervenlige og du får ligeledes en overskuelig visning af adgangsrettigheder med søge- og forespørgselsfunktioner, som gør det let at finde ud af, hvem der har tilladelse til at få adgang, hvor og hvornår.

 

Det at beskytte din virksomheds ejendom, både fysisk og immaterielt, imod uautoriseret adgang er mere end blot at åbne og lukke døre;

  • Hvem har tilladelse til at komme ind i produktionen?

  • Hvem fik adgang til direktionsgangen efter kl. 20.00?

  • Hvilke personer kan få adgang til udviklingsafdelingen på en specifik dag?

 

Du kan ligeledes udvide løsningerne med en indbygget automatisk stikprøvekontrol, som tilfældigt udvælger personer, som der skal foretages en kontrol af. I mellemtiden slår den automatiske låsefunktion til, så personen ikke uautoriseret kan fortsætte igennem adgangspunktet før kontrollen er færdiggjort.

 

Alt dette og mere til kan styres og logges med et adgangskontrolsystemet fra Real Data. Intelligent, sikkert og individuelt for enhver medarbejder.

Løsning til online og trådløs adgangskontrol

 

Løsningerne er udviklet med henblik på at håndtere online adgangslæsere, hvilket giver dig den højeste sikkerhed, men med trådløse enhederne (med "NetworkOnCard" eller WirelessOnline teknologi) bestående af trådløse mekatroniske adgangslæsere, kan løsningerne udvides med trådløse enheder, som let kan installeres på eksisterende døre uden ligeså høje krav til sikkerheden (f.eks. kontordøre) og uden behov for kabeltræk til strøm og netværk eller lign. - selv glasdøre kan sikres.

 

Serien af trådløse enheder til adgangskontrol bygger på NetworkOnCard (eller WirelessOnline) princippet, som binder de trådløse læsere sammen med resten af det online adgangssystem, hvilket sikrer, at adgangsrettighederne altid er opdaterede, så du undgår at skulle opdatere de trådløse læsere manuelt når rettigheder skal ændres (eller hvis et adgangskort/brik tabes). Du kan ligeledes nemt udvide eller begrænse de enkelte brugeres adgangsrettigheder uden manuelle ændringer.

Offline (trådløs mekatronisk) og online adgangskontrol via Network-On-Card princippet
Modulopbygget system til adgangskontrol fra Real Data A/S

Let at udvide, og  let at integrere

 

Via integrerede udvidelser af løsningerne kan du udvide din adgangskontrolløsning til et samlet og omfattende system. Grundet løsningens webbaserede opbygning samt anvendelsen af standard internetbrowsere, kan løsningerne let integreres på trods af sine omfangsrige brugspotentialer.

 

Løsningerne for adgangskontrol kan fuldt ud integreres med andre af vore løsninger, såsom gæsteregistrering samt tidsregistrering og fraværsregistrering.

 

Muligheden for disse integrationer har, udover fordelen i at blive et samlet og fuldt integreret system, også åbenbare fordele i bl.a. at dele database, mulighed for at anvende samme ID-medier til f.eks. adgangskontrol og tidsregistrering, printe adgangsgivende gæstekort med individuelle rettigheder mv.

 

Softwaren er ligeledes modulopbygget og indeholder et væld af muligheder for at udvide løsningerne med disse forskellige moduler, så det også kan omfatte andre sikkerhedsaspekter, såsom f.eks. videoovervågning, trådløs offline adgangskontrol, smartphone app til adgangskontrol samt meget andet.

 

Løsningerne er også fuld skalerbare, så den let kan vokse med din virksomhed, når I eksempelvis får flere medarbejdere, flere adgangspunkter skal sikres eller lign. - uden der er behov for at udskifte jeres løsning. Dette gør vores løsninger fleksible og altid parate til eventuelle udvidelser.

Producer og administrer jeres egne ID-kort og ID-medier

 

Med en løsning til adgangskontrol fra Real Data anvendes de nyeste RFID teknologier i ID-medier såsom ID-kort eller brikker med Mifare DESFire teknologi - og med modulet for ID-kort produktion har du sågar mulighed for at kode brikker eller kode, designe og printe dine egne ID-kort. I den indbyggede kortdesigner kan I selv designe jeres ID-kort og afhængig af hardwaren, I vælger, kan I både printe og kode ID-kortene i én proces.

 

Når I selv printer og koder jeres ID-kort er I endnu mere fleksible, hvis eksempelvis en medarbejder taber sit ID-kort og er der tale om en stor installation til mange medarbejdere, er det også en omkostningsmæssigt fordelagtig løsning.

 

Anvender I ikke ID-kort, men i stedet brikker, kan I med en kodestation hurtigt og let selv kode brikker til jeres medarbejdere. Anvender I biometri (fingeraftryk), kan I også selv registrere medarbejdernes fingeraftryk med den tilhørende indlæsningsstation.

 

Ønsker I ikke selv at stå for administration og produktion af jeres ID-medier gør vi det naturligvis gerne for jer.

At få return on investment på din adgangskontrol løsning

 

Et system til adgangskontrol og sikkerhed bør tjene sig hurtigt hjem og maksimere afkastet på din investering. Vores løsninger til adgangskontrol og sikkerhed sikrer din investering på flere måder.

 

Du får en moderne, gennemprøvet og tidssvarende løsning, som er fuld skalerbar og som løbende forædles og videreudvikles for at imødekomme de nyeste sikkerhedsstandarder samt kundeønsker.

 

Udover at være sikre, pålidelige og fremtidssikrede har systemløsningerne, som vi leverer, også vundet flere designpriser samt fået tildelt certificater mv., som understøtter funktionalitet og sikkerhed - herunder f.eks. VdS godkendelser.

Vores system til adgangskontrol kan anvendes med brik, ID-kort, smartphone app eller biometri (f.eks. fingeraftryk). Med eksempelvis VdS certificeret hardware, er du sikret, at løsningen lever op til nogle af de højeste krav til sikkerhedsapplikationer.