top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

Tidsregistrering & fraværsregistrering med ny ferielov


Tidsregistrering & Fraværsregistrering, ny ferielov - Real Data A/S

Den nye ferielov håndteres let i vores system til fraværsregistrering - som også kan håndtere både tidsregistrering og fraværsregistrering.

Med den nye ferielov følger begrebet samtidighedsferie, som er et relativt nyt begreb i Danmark ifm. feriehåndtering. Samtidighedsferie indbefatter kort sagt, at jeres medarbejdere løbende optjener og kan afholde deres ferie.

Selvom det kan lyde enkelt, kan denne form for håndtering give meget manuelt og besværligt administrativt arbejde for HR eller løn-kontoret. Men håndteringen klares heldigvis let med vores system!

Og da administration af ferieoptjening og ferieregistrering kan foregå direkte i systemet - hvor den generelle fraværsregistrering foregår - sikres medarbejdernes mulighed for straks at kunne afholde de løbende optjente feriedage, så samtidighedsferie og den nye ferielov imødekommes.

Optjening af ferie håndteres let

Vores system til tidsregistrering og fraværsregistrering (eller udelukkende fraværsregistrering) beregner og tildeler helt automatisk medarbejdernes feriedage (eksempelvis 2,08 feriedage pr. måned for fuldtidsansatte, eller evt. med en defineret deltidsfaktor for deltidsansatte).

Medarbejderen tildeles automatisk feriedagene med det samme ifm. månedsafslutning, hvorefter de kan afholdes omgående, ligesom reglerne foreskriver.

Og alle data, der er relevante for jeres lønsystem kan naturligvis overføres automatisk!

3 views0 comments
bottom of page