top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

En kasse fuld af besparelser?!


Det er praktisk talt hvad du får, hvis din virksomhed går fra manuelle blanketter for ferieanmodninger og korrektioner af tid og fravær til en elektronisk løsning med godkendelsesflow (workflow).

Beregninger viser nemlig, at en gennemsnitlig virksomhed typisk vil kunne spare hele 7 timer årligt pr. medarbejder ved at gøre processerne for fx ferieanmodninger, sygdomskorrektioner, overtidsanmodninger mv. automatiske og elektroniske!

Her er forklaringen:

Ved en traditionel manuel håndtering af en ferieblanket eller anden korrektion udfylder medarbejderen typisk en blanket, som bringes til medarbejderens nærmeste leder. Lederen afstemmer med medarbejderen og godkender eller afviser anmodningen (eller bringer måske blanketten videre til yderligere godkendelse hos en overordnet afdelingsleder). Herefter viderebringes blanketten til løn- og personaleafdelingen for yderligere behandling.

I løbet af en typisk anmodningsproces anvender virksomheden i gennemsnit ca. 19 minutter fordelt på de involverede parter.

En medarbejder foretager hvert år i gennemsnit typisk 7 anmodninger om ferie- eller fridage, 2 sygdomskorrektioner, 2 overtidskorrektioner samt 10 øvrige korrektioner - i alt 21 anmodninger, der skal behandles årligt!

Dette svarer til 399 minutter pr. medarbejder om året (eller ca. 7 timer). Omregnes dette til lønkroner, kan der med andre ord være tale om rigtig mange penge!

Men med modulet "Workflow" til vores løsninger for tids- og fraværsregistrering reduceres håndteringen til et minimum, da alting gøres elektronisk og automatisk via et intelligent godkendelsesflow, som også automatisk kan tage højde for diverse godkendelseshierarkier for de enkelte anmodningstyper, stedfortrædere ifm. godkendere, som er fraværende og meget mere.

bottom of page