top of page
Search
  • Writer's pictureReal Data

Må du anvende fingeraftryk til tidsregistrering?


Tidsregistrering med fingeraftryk

Datatilsynet er netop kommet med en officiel vejledende udtalelse specifikt omkring anvendelse af biometri (såsom fingeraftryk) i forbindelse med medarbejderes registrering af komme/gå tid.

Datatilsynet udtaler, at anvendelsen af fx fingeraftryk i denne sammenhæng som udgangspunkt ikke er tilladt, og at ønsket om korrekt registrering ikke er tilstrækkeligt for at databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (omkring mulighed for at behandle personfølsomme oplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav) opfyldes.

Datatilsynet begrunder sin udtalelse med, at der findes mindre indgribende måder at sikre korrekt tidsregistrering på, som fx kort/brik eller kode.

Datatilsynet såede ligeledes tvivl om hvorvidt et samtykke fra medarbejderens side om behandling af oplysninger om vedkommendes fingeraftryk reelt vil kunne ses som frivilligt, da dette dels vil kræve, at alternative muligheder stilles til rådighed samt at medarbejderen skal kunne afvise uden føle et vist pres eller reel frygt eller risiko for at afvisningen kan komme medarbejderen til skade.

Datatilsynet udtalte dog, at tilsynet samtidig ikke vil afvise, at der kan foreligge særlige omstændigheder, hvor et tilsagn kan vurderes som afgivet frivilligt.

Generelt om personfølsomme data og databeskyttelse

Ifølge databeskyttelsesforordningen kategoriseres biometriske data, som fx fingeraftryk, som personfølsomme data, og behandlingen af disse data er derfor underlagt strenge regler. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at behandle personfølsomme data med mindre visse undtagelser er opfyldt. Undtagelser kan fx være såfremt det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav, eller hvis det er muligt at opnå den registrerede parts udtrykkelige samtykke til behandlingen.

Før I tager beslutningen om at anvende biometri ifm. tidsregistrering

Det er Real Datas klare anbefaling, at den konkrete sag må vurderes juridisk før end beslutningen tages omkring anvendelse af biometri, som fx fingeraftryk, tages.

bottom of page