top of page
Gæsteregistrering med prime Visit

Effektiv gæsteregistrering

 
til fødevarevirksomheder og medicinalvirksomheder
Kampagne fødevarer/medicinal

Med prime Visit får du alt, hvad du kan forvente af et "almindeligt" gæstesystem

- men du får også mere end det...

 

Som fødevarevirksomhed eller medicinalvirksomhed stilles der store krav til jer, bl.a. ifm. gæster. Derfor kan I foruden traditionelle funktioner i et gæsteregistreringssystem, som fx brugervenlig registrering, notifikationer til værter om gæsters ankomst, mulighed for forhåndsregistrering (fx via Outlook) mv., have behov for særlige funktioner, som fx sikrer compliance og øger sikkerheden.

 

Opretholdelse af Compliance

 

Accept af helbreds-/hygiejne- og sikkerheds-regler, Non-Disclosure Agreement mv. håndteres elektronisk og automatisk - fx ifm. selvbetjening, via tekst/billede eller video og evt. med underskrift. Alt lagres i systemet på den enkelte gæst, og datalovgivning kan opfyldes vha. automatiske slettejobs. I har også mulighed for at vedhæfte regler eller anden info i påmindelsesmail, som automatisk sendes til alle forventede gæster.

Højnet sikkerhed

 

Sikkerheden kan øges betydeligt i din virksomhed med prime Visit, fx ved automatisk fremsendelse af helbreds-/hygiejne- eller sikkerhedsregler på mail til forudanmeldte gæster, individuelle gæstekort med bl.a. foto (fx taget via selvbetjeningskiosk) og gyldighed samt værtsnavn, evakueringsliste, elektronisk accept af sikkerhedsregler og lign., integration med adgangskontrol, check ind spærring og meget mere.

Faste håndværkere

 

Faste håndværkere kan automatisk gennemgå en mere omfattende registrering end fx "almindelige gæster". Måske skal de registrere flere detaljer, acceptere jeres sikkerhedsregler, se en sikkerhedsvideo (evt. efterfulgt af en test), udfylde om de fx har certifikat til at udføre varmt arbejde eller andet. Systemet husker også gengangere for at sikre en hurtigere registrering, hvilket er særlig brugbart når de samme håndværkere besøger jer ofte.

Effektiv og brugervenlig selvbetjening

 

Gæster kan let registrere egne data, acceptere og evt. underskrive helbreds-/hygiejne- eller sikkerhedsregler, se sikkerhedsvideo, tage billede til gæstekortet mv. via den brugervenlige selvbetjeningskiosk således, at håndteringen effektiviseres og receptionen eller vagten aflastes mest muligt. QR-koder kan liegeledes anvendes til hurtigt check ind/ud og kan automatisk sendes i påmindelsesmail til alle forventede gæster.

 

Check-ind spærring

 

Regler kan opsættes således, at besøg, som ikke opfylder nogle foruddefinerede kriterier, ikke kan oprettes/forhåndsregistreres og/eller gæster, som ifm. registreringen ved deres ankomst ikke opfylder nogle foruddefinerede kriterier, ikke kan checkes ind - kriterierne kan fx være helbreds- eller sikkerhedsrelaterede, men kan også omhandle meget andet - herunder også eksempelvis om værten er tilstede (ved integration med tidsregistrering).

Håndtering af forskellige gæstetyper

 

Måske skal en gæst, som skal besøge produktionen igennem en særlig registrering og være bekendt med særlige regler. Faste håndværkere skal måske gennemgå sikkerheds-reglementet ifm. arbejde i produktionsområdet, mens kontorgæster ikke skal igennem ret meget - prime Visit håndterer let de forskellige typer af gæster via "gæsteprofiler" og gør det muligt for jer at håndtere dem individuelt, så I slipper for besvær og en masse manuelle processer.

Visning af fx sikkerhedsvideo

 

Har I særlige sikkerhedsforskrifter, hygiejneregler eller andet, som gæsten eller måske de faste håndværkere skal gøres bekendt med ifm. deres besøg, kan gæster få vist dette i en obligatorisk video ifm. check ind på selvbetjeningskiosken. Har I særlig høj sikkerhed, kan videoen sågar efterfølges af en multiple choice test, som gæsten skal bestå for at få lov til at checke ind.

Særlige felter til særlige oplysninger

 

I prime Visit kan der oprettes særlige felter, som gæsten fx kan blive bedt om at udfylde/besvare ifm. check ind (eller som værterne skal udfylde ifm. forhåndsregistrering) - det kan eksempelvis være nødvendige helbredsoplysninger eller andet, som I af sikkerhedsmæssige hensyn eller af andre årsager, skal have om gæsterne ifm. deres besøg hos jer. De særlige felter kan ligeledes anvendes til kantinebestillinger eller lign. ifm. forhåndsregistrering.

En international løsning

 

prime Visit er udviklet af primion Group, og implementeres i dag i store internationale virksomheder i bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Spanien, Frankrig, Serbien, Schweiz og Danmark. Løsningen understøtter allerede 10 forskellige sprog og udvides løbende med flere. Vi har derfor både kompetencerne og systemet til den internationale virksomhed og implementering kan foregå på tværs af landegrænser - endda ofte med lokal support. 

se videoen

Effektiv gæsteregistrering, som sikrer compliance

prime Visit løsningen letter den daglige håndtering af jeres gæster betydeligt, og giver dem ikke mindst en professionel velkomst - men ikke nok med det, prime Visit indeholder også flere funktioner, moduler og tilpasningsmuligheder, som kan medvirke til at højne jeres sikkerhed samt sikre compliance i jeres virksomhed. Derfor er prime Visit løsningen også særligt populær blandt fødevarevirksomheder og medicinalvirksomheder, da flere af funktionerne er særligt relevante i disse brancher.

 

Med løsningen kan I også skelne mellem gæstetyper, som skal registreres og gennemgå regler på forskellig vis. Måske skal gæster til produktionen ifm. registrereringen gennemgå og acceptere jeres helbreds- og hygiejneregler, faste håndværkere skal måske gennemgå en registrering med høj fokus på sikkerhed og gæster, som blot skal til møde på jeres kontor, skal måske registreres mere lempeligt.

 

Har I forskellige forhold, som skal være opfyldt, før et besøg må oprettes, eller før gæsten må checkes ind, kan der også sættes regler op for dette i systemet.

På denne måde forhindres gæsten eksempelvis automatisk i at checke ind, hvis vedkommende ikke opfylder kravene til eventuelle spørgsmål, som vedkommende har besvaret via selvbetjeningskiosken (fx vedr. helbred, nødvendige kurser, påklædning eller lign.), hvis gæsten har haft for mange besøg i løbet af en given periode eller måske blot, hvis gæstens vært ikke er tilstede, når gæsten vil checke sig ind (ved integration med tidsregistrering).

Kontakt pV fødevarer kampagne
Bestil en gratis præsentation af prime Visit
Vælg "Præsentation af prime Visit", udfyld dine oplysninger og skriv en kort beskrivelse af jeres behov, så vil vi kontakte dig for en gratis præsentation af løsningen.

Tak for din henvendelse - du hører snart fra os!

Kom i gang med din nye løsning til gæsteregistrering

bottom of page