Chauffør- og leveranceregistrering

 
for den travle produktionsvirksomhed
 

prime Visit er ikke blot et gæsteregistreringssystem, men indeholder også et avanceret modul for håndtering og registrering af chauffører og leverancer...

 

Som produktionsvirksomhed stilles der store krav til jer i form af regler, certifikater og anden compliance - og af både compliancemæssige, sikkerhedsmæssige og ikke mindst administrative årsager, er det også ofte nødvendigt at kunne håndtere og registrere de jævnligt ankommende chauffører og leverancer.

 

prime Visit løsningen hjælper mange virksomheder rundt om i Europa med netop dette, ligesom det også kan håndtere registreringer af jeres daglige gæster, faste håndværkere og andre eksterne besøgende, som det i produktionsvirksomheder ofte er nødvendigt at registrere, informere om sikkerhedsregler og procedurer mv.

 

Chauffører og leverancer

 

Registrer oplysninger om chauffører samt de leverancer, de kommer med, via prime Visit - eksempelvis navn og andre informationer om chaufføren samt info om køretøjet og leverancen, såsom leverancenr., nummerplade, vægt, last (fx farlig last) og meget mere.

Ekspres check ind med QR-koder

 

Med QR-koder gøres check ind og ud endnu hurtigere. Forventede chauffører, som er blevet forhåndsregistrerede, modtager automatisk en QR-kode på e-mail, forud for deres ankomst således, at check ind går endnu hurtigere og lettere, når chaufførerne ankommer til jeres virksomhed.

Effektiv og brugervenlig selvbetjening

 

Chauffører, håndværkere og gæster kan let registrere egne data, acceptere og evt. underskrive sikkerhedsregler, tage billede til gæstekortet mv. via selvbetjeningskiosken således, at håndteringen effektiviseres og vagten/receptionen aflastes. QR-koder kan også anvendes til hurtigt check ind/ud

 

Faste håndværkere

 

prime Visit kan også håndtere jeres faste håndværkere, som automatisk kan gennemgå en anden registrering end chaufførerne. Måske skal de registrere flere detaljer, acceptere regler, se en sikkerhedsvideo (evt. efterfulgt af en test) mv. Systemet husker også gengangere for at sikre en hurtigere registrering.

Opretholdelse af Compliance

 

Accept af sikkerhedsregler, Non-Disclosure Agreement (NDA) mv. håndteres elektronisk og automatisk - fx ifm. selvbetjening, via tekst/billede eller video og evt. med underskrift. Alt lagres i systemet på den enkelte chauffør, og datalovgivning kan opfyldes vha. automatiske slettejobs.

Højnet sikkerhed

 

Sikkerheden kan øges i din virksomhed, fx ved automatisk fremsendelse af helbreds-/hygiejne- eller sikkerhedsregler på mail til forudanmeldte chauffører, individuelle gæstekort med bl.a. foto (fx taget via selvbetjeningskiosk) samt gyldighed, chauffør-dokumente evakuerings-liste, integration med adgangskontrol mm.

Særlige felter til særlige oplysninger

 

I prime Visit kan der oprettes særlige felter, som chaufføren fx bedes udfylde/besvare ifm. check ind - det kan eksempelvis være nødvendige sikkerhedsmæssige oplysninger eller andet, som I af sikkerheds-, administrative- eller andre årsager, skal have chaufførerne til at oplyse ifm. deres besøg hos jer.

Håndtering af daglige gæster

 

De daglige gæster kan prime Visit let håndtere sideløbende således, at registreringen af alle typer af besøgende til jeres virksomhed kan finde sted via én integreret løsning. "Almindelige" daglige gæster kan fx gennemgå en mindre omfattende registrering end chauffører og evt. håndværkere.

Chauffør-dokument

 

Når chauffører checkes ind, kan der automatisk udskrives et "chauffør-dokument" således, at chaufførerne kan identificere sig, fremvise hvonår de er ankommet, hvornår de forventes ude igen mv. Dokumentet kan fx også indeholde sikkerhedsregler, et kort over området eller anden relevant information.

Automatiske notifikationer

 

Alle forventede chauffører modtager automatisk en notifikation inden ankomst - fx indeholdende sikkerhedsregler, et kort over området eller anden vigtig information. Logistikafdelingen (eller anden relevant afdeling) adviseres ligeledes automatisk, når chaufførerne checkes ind ved ankomst.

 

Visning af fx sikkerhedsvideo

 

Har I særlige sikkerhedsforskrifter eller andet, som chauffører eller håndværkere og gæster skal gøres bekendt med ved ankomst, kan de få vist dette i en obligatorisk video ifm. check ind på selvbetjeningskiosken. Har I særlig høj sikkerhed, kan videoen efterfølges af en multiple choice test, som skal bestås.

En international løsning

 

prime Visit er udviklet af primion Group, og implementeres i dag i store internationale virksomheder i fx Tyskland, Holland, Belgien, Spanien, Frankrig, Serbien, Schweiz og Danmark og understøtter allerede 8 forskellige sprog. Vi har derfor både kompetencerne og systemet til den internationale virksomhed. 

Registrer nummerplade/registreringsnummer mv. ifm. gæsteregistrering af leverancer

Effektiv registrering af chauffører, leverancer og gæster, som sikrer compliance

prime Visit løsningen letter den daglige håndtering af jeres chauffører, leverancer samt daglige gæster og faste håndværkere betydeligt. Compliance sikres og sikkerheden højnes ved at sørge for, at chauffører foretager de rette registreringer og bliver gjort bekendt med sikkerhedsregler mv. Jeres faste håndværkere kan registreres og I kan få overblik over, hvornår de kom og gik (og evt. hvor de arbejdede) og kan gøres opmærksomme på sikkerhedsregler samt korrekt brug af sikkerhedsudstyr mv. ifm. deres registrering.

 

Håndteringen af jeres daglige gæster foregår ligeledes let, og de kan med prime Visit få en professionel velkomst, når de ankommer til jeres virksomhed. prime Visit indeholder flere funktioner, moduler og tilpasningsmuligheder, som kan medvirke til at højne jeres sikkerhed samt sikre compliance i jeres virksomhed.

 

Derfor er prime Visit løsningen også særligt populær blandt produktionsvirksomheder rundt omkring i Europa, da flere af funktionerne er særligt relevante for netop produktionsvirksomheder.

Har I forskellige forhold, som skal være opfyldt, før et besøg må oprettes, eller før gæsten må checkes ind, kan der også sættes regler op for dette i systemet således, at en gæst/håndværker/chauffør eksempelvis kan forhindres i at checke ind, hvis disse forhold ikke opfyldes.

 
Bestil en gratis præsentation af prime Visit
Vælg "Præsentation af prime Visit og chauffør og leverance modul", udfyld dine oplysninger og skriv en kort beskrivelse af jeres behov, så vil vi kontakte dig for en gratis præsentation af løsningen.
arrow&v
arrow&v